Звернення забудовника ПрАТ "МЖК" щодо перенесення терміну введення в експлуатацію житлового будинку № 69, що будується у 4-А ТМКР м. Херсона

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МОЛОДІЖНИЙ ЖИТЛОВИЙ КОМПЛЕКС»

e-mail: mgk@mgk.biz.ua, сайт: http://mgk.ks.ua, тел/факс: 41-31-95, 41-31-91

Інвесторам будівництва житлового будинку №69

15.07.2014 № ____

Шановні інвестори та партнери!

У цей непростий час, коли наша країна переживає великі зміни в економічному і політичному житті, від імені всього колективу будівельників Приватного акціонерного товариства «Молодіжний житловий комплекс» хочемо запевнити, що ми були і залишаємося з Вами разом, разом з міською громадою. Вже понад 25 років ми будинок за будинком будуємо житло в Херсоні та області, особливу увагу приділяючи нашому мікрорайону МЖК в 4-а Таврійському житловому районі м. Херсона. І ми готові продовжувати будівництво на благо жителів міста і для його подальшого розвитку.

Але будівництво в цілому, і житлове зокрема, не можливо в умовах хаосу і невизначеності, тому ми засуджуємо будь-які прояви насильства і вболіваємо за відновлення миру та спокою в нашій державі.

Разом з тим, своїм першочерговим завданням і обов’язком в умовах сьогодення вважаємо добудову 126-квартирного 9-поверхового житлового будинку по пр. 200 років Херсона, 69 в 4-А Таврійському мікрорайоні м. Херсона для передачі збудованих квартир інвесторам і покупцям, та продовження будівництва житлового будинку по пр. 200 років Херсона, 73.

Сповіщаємо, що ПрАТ «МЖК», незважаючи на дуже складну ситуацію, не зупиняло роботи на жодному зі своїх будівельних майданчиків і продовжує виконання робіт з будівництва вказаних житлових будинків максимально можливими у даній ситуації темпами.

На виконання умов укладених Вами договорів про придбання житла у новобудовах ПрАТ «МЖК», інформуємо Вас, що внаслідок дії непередбачуваних обставин, плановий строк закінчення будівництва житлового будинку №69 в 4-А ТМКР та здачі його в експлуатацію подовжується по незалежним від забудовника причинам.

Об’єктивна необхідність перенесення планових строків завершення будівництва, відхилення від запланованих графіків виконання робіт зумовлена впливом політичної та фінансової кризи у нашій державі, що призвела до негативних наслідків і в будівельній галузі, а саме: до згортання окремих та значного скорочення фінансування інших державних програм з будівництва житла, скорочення обсягів будівельних робіт, згортання банківського іпотечного кредитування, зростання кредиторських та дебіторських заборгованостей будівельних організацій, скорочення робочого часу та робочих місць, а також недотримання деякими інвесторами строків оплати будівництва об’єкту.

Слід зазначити, що у будівельної компанії не було достатнього часу для подолання негативних наслідків тривалої світової фінансової кризи 2008-2009 років, які мали місце до 2013 року, що також знаходить підтвердження у статті 3 Закону України "Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва". Таким чином, одна криза (світова) поступово змінила іншу (локальну).

На жаль, ПрАТ «МЖК», як і багатьом будівельним компаніям України, не вдається уникнути впливу зазначених кризових явищ.

Складна кризова ситуація, що склалася в країні, викликала масові акції протесту, що розпочались з 21.11.2013 (як це визначено у Законі України від 21 лютого 2014 року № 743-VII), збройна агресія Російської Федерації (як вказано у Законі України від 15 квітня 2014 року № 1207-VII)та інші події, які існують у державі і є загальновідомими, коли колишній президент та його найближче оточення покинули її напризволяще, висока вірогідність фінансового дефолту, загроза воєнного конфлікту, призвели до нестабільності у роботі компанії, перенесення строку введення в експлуатацію житлового будинку № 69 та подовження терміну будівництва житлового будинку № 73.

Одночасно, під впливом вказаних явищ, різко скоротилось надходження інвестицій на будівництво житлових будинків, яке веде ПрАТ «МЖК», від інвесторів – фізичних та юридичних осіб. Анексія території Криму та бойові дії на Донбасі, з якими межує Херсонська область, призводять до невпевненості громадян у майбутніх перспективах, і потенційні клієнти не поспішають вкладати кошти у нерухомість.

У зв’язку з різким зниженням купівельної спроможності населення та суб’єктів господарювання, падінням попиту у сфері нерухомості, що призвели до суттєвого сповільнення операцій на ринку нерухомого майна, ПрАТ «МЖК» не вдається у нормальному ритмі реалізовувати власні активи та вільні квартири, отримувати заплановані кошти та своєчасно використовувати їх на будівництво та розрахунки з контрагентами.

У зв’язку з різким підвищенням цін на енергоносії, знеціненням національної грошової одиниці, постачальники будівельних матеріалів, будівельні підрядники та контрагенти за іншими договорами почали встановлювати нові, підвищені у порівнянні з попередніми умовами, ціни на матеріали, роботи та послуги.

Всі ці негативні явища ПрАТ «МЖК» не могло передбачити та врахувати на момент укладання діючих угод з інвесторами, покупцями та іншими фізичними та юридичними особами.

Все зазначене вище суттєво вплинуло та продовжує впливати на темпи виконання робіт та терміни завершення будівництва і стало причиною неможливості дотримання ПрАТ «МЖК» графіку виконання та фінансування будівельно-монтажних робіт.

Будівництво будинку переважно ведеться за кошти, одержані від продажу майнових прав на квартири громадянам та організаціям, та інвестиції осіб, які приймають участь у державних програмах “Забезпечення молоді житлом ” та будівництва “Доступного житла”, згідно укладених інвестиційних угод та договорів.

Надходження коштів у будівництво відбувається поступово, по мірі продажу майнових прав на квартири та внесення інвестицій, якими фінансується будівельний процес.

Таким чином, ПрАТ "МЖК", як замовник будівництва, не має можливості заздалегідь самостійно за короткий період профінансувати увесь комплекс будівельно-монтажних робіт, закупити усі передбачені загальним кошторисом матеріали та обладнання.

Незважаючи на постійну роботу забудовника в напрямку залучення інвестицій протягом 2009-2013 років, в умовах, що склалися, обсяг реалізованих квартир та отриманих коштів від фізичних та юридичних осіб є значно меншим, ніж наявна потреба їх для використання всіх потужностей будівельної організації ПрАТ “МЖК” та виконання планових виробничих завдань.

Зауважимо, що ПрАТ “МЖК” традиційно являється найбільш досвідченим та потужним в регіоні виконавцем державних житлових програм. Більшість квартир у будинках МЖК будуються для громадян, які скористалися державною підтримкою та приймають участь у програмах молодіжного житлового кредитування та доступного житла. Тому відсутність фінансування державних та місцевих програм будівництва житла відчутно позначається на діяльності компанії.

З II півріччя 2013 року фінансування цих програм у зв’язку з вищезазначеними подіями було фактично зупинено. За укладеними протягом серпня-листопада 2013 року договорами у рамках державних житлових програм фінансування не здійснювалось, не зважаючи на те, що було передбачено кошторисом на 2013 рік. І лише у червні 2014 року, тобто більш ніж через півроку, держава частково профінансувала деякі з них, а інші залишаються неоплаченими, що спричинило недоотримання забудовником значних коштів.

Державним бюджетом на 2014 рік на фінансування державних житлових програм було передбачено кошти у загальній сумі 336,2 млн. грн. На теперішній час, на укладення у 2014 році нових договорів у рамках державних програм з будівництва житла коштів не передбачено (згідно із Законом України „Про внесення змін до Закону України „Про Державний бюджет України на 2014 рік”), лише передбачено видатки на фінансування договорів, укладених раніше у 2013 році.

У місцевому бюджеті Херсонської області з 4,77 млн. грн. необхідних на фінансування у 2014 році заходів програми МЖК, передбачено всього 1,63 млн. грн., з яких фактично виділено 0,65 млн. грн.

В таких умовах фінансування будівництва здійснюється нерівними частинами, в обсягах значно менших, ніж потрібно для забезпечення стабільного виконання робіт, що викликає відставання від графіків ведення та завершення виконання будівельно-монтажних робіт.

Тому сповіщаємо Вас, що внаслідок виникнення обставин, які не залежать від сторін та визначені укладеними договорами, ПрАТ “МЖК”, на жаль, позбавлений можливості здійснити ввід будинку в експлуатацію в попередньо визначений термін до 31.12.2014 року.

Крім того, на даний час залишаються нереалізованими 37 квартир будинку, тобто майже 30% від загальної їх кількості, від чого у значній мірі залежить термін введення об’єкту в експлуатацію.

Більш того, навіть за реалізовані квартири по укладеним договорам інвестори з різних причин не розрахувалися повністю і загальна заборгованість перед ПрАТ «МЖК» складає майже 3 млн. гривень, які забудовник розраховував своєчасно використати на ведення будівництва.

Згідно умов договорів, забудовник має право корегувати термін закінчення будівництва будинку відповідно до наявних технічних та виробничих умов, які виникають протягом будівництва будинку.

Зважаючи на викладені вище об’єктивні події та обставини, які не залежать від забудовника та які останній не міг передбачити та запобігти їх настанню, ПрАТ “МЖК” вимушений відкласти строк закінчення будівництва та введення об’єкту в експлуатацію на ІV квартал 2015 року.

Важливо усвідомити, що подальший розвиток нашої держави, будівельної галузі та, зокрема, продовження будівництва житлових будинків МЖК та їх успішне введення в експлуатацію, сьогодні залежить від мудрості кожного з нас, взаємної підтримки і вміння знаходити компроміс шляхом досягнення домовленостей.

З цим звертаємося до наших інвесторів - усіх, хто вклав кошти в будівництво власного житла - МЖК гарантує, що попри всі негаразди наші будинки будуть добудовані і всі зобов’язання перед Вами з передачі квартир будуть виконані.

Як і раніше, нашою головною задачею залишається забезпечення наших клієнтів комфортним і доступним житлом.

Сподіваємося на порозуміння, відновлення миру, порядку і стабільності.

Дякуємо за надану нам довіру.

З повагою,

Директор                                                                                                     М.М. Картавцев