Херсонське регіональне управління Фонду надає іпотечні кредити на будівництво (реконструкцію) і придбання житла за рахунок власних коштів Фонду

      Херсонське регіональне управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» надає іпотечні кредити на будівництво (реконструкцію) і придбання житла за рахунок власних коштів (коштів статутного капіталу) Фонду.

Умови участі у програмі:

-   вік учасників – до 35 років (включно);

- перебування кандидата (одинокого молодого громадянина (громадянки), або кожного із членів молодої сім¢ї) на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов;

- строк, на який надається кредит, – до 30 років, але не більше ніж до досягнення старшим з подружжя пенсійного віку;

- власний внесок – не менше 10% вартості будівництва (реконструкції) чи придбання житла та вартість понаднормативної площі об’єкта кредитування;

- Розмір відсоткової ставки за кредитним договором встановлюється правлінням Фонду щорічно у розмірі, визначеному виходячи з розрахунку середньозваженої облікової ставки Національного банку України, з урахуванням показників починаючи з вересня 1996 року по 31 грудня року, що передує плановому, з подальшим її застосуванням протягом року у цьому розмірі, але не більше діючої облікової ставки Національного банку України на момент прийняття рішення про надання кредиту та додатково не більше 3% (трьох відсотків річних).

Відсоткова ставка за користування кредитом є фіксованою і не переглядається протягом терміну дії кредитного договору, крім випадків, визначених спостережною радою Фонду та цим Положенням.

       З 28.04.2015 відсоткова ставка кредитування за рахунок власних коштів Фонду на 2015 рік становить 17,1 %.

- Нормативна площа житла – 21 кв.м загальної площі житла на кожного члена сім’ї кандидата + 20 кв.м на сім’ю.

         Об’єктом кредитування є житло (квартири в багатоквартирних житлових будинках, індивідуальні житлові будинки або майнові права на них) в об'єктах незавершеного будівництва, які затверджені Міжвідомчою комісією Міністерства регіонального розвитку, будівництва  та житлово-комунального господарства України.

       Для отримання більш детальної інформації звертайтесь до Херсонського регіонального управління Фонду, що знаходиться за адресою: пр.200-річчя Херсона, буд.38, корп.6, м. Херсон, 73039,                           тел. (0552) 41 31 85, 41 31 86 (електронна адреса – hrvfsmgb@mail.ru).