Пільгові кредити за рахунок коштів статутного капіталу Держмолодьжитла під 14,1% річних у гривні

Херсонське регіональне управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» надає іпотечні кредити на будівництво (реконструкцію) і придбання житла за рахунок власних коштів (коштів статутного капіталу) Держмолодьжитла.

Умови участі у програмі:

вік учасників – до 35 років (включно);

- перебування кандидата (одинокого молодого громадянина (громадянки), або кожного із членів молодої сім"ї) на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов;

- строк, на який надається кредит, – до 30 років, але не більше ніж до досягнення старшим з подружжя пенсійного віку;

- власний внесок – не менше 10% вартості будівництва (реконструкції) чи придбання житла та вартість понаднормативної площі об’єкта кредитування;

- підтвердження платоспроможності;

- нормативна площа житла – 21 кв.м загальної площі житла на кожного члена сім’ї кандидата плюс 20 кв.м на сім’ю.

Розмір відсоткової ставки за кредитним договором встановлюється правлінням Держмолодьжитла щорічно у розмірі, визначеному виходячи з розрахунку середньозваженої облікової ставки Національного банку України, з урахуванням показників починаючи з 15.04.2009 по 31 грудня року, що передує плановому, та, за необхідності, додатково не більше 3% річних, з подальшим її застосуванням протягом року у цьому розмірі, але не більше діючої облікової ставки Національного банку України на момент прийняття рішення про надання кредиту та додатково не більше 3% (трьох відсотків річних).

Відсоткова ставка кредитування за рахунок власних коштів Держмолодьжитла на 2016 рік становить 14,1% (11,1% виходячи з рівня облікової ставки НБУ, плюс 3% додатково).

Відсоткова ставка за користування кредитом є фіксованою і не переглядається протягом строку дії кредитного договору, крім випадків, визначених спостережною радою Держмолодьжитла та відповідним Положенням.

Об’єктом кредитування є житло (квартири в багатоквартирних житлових будинках, індивідуальні житлові будинки або майнові права на них):

- в об'єктах незавершеного будівництва, включених до Переліку об’єктів житлового будівництва, на будівництво (реконструкцію) житла у яких можуть спрямовуватись кредитні ресурси Держмолодьжитла у поточному та наступних роках, затвердженого правлінням Держмолодьжитла;

- в об'єктах, прийнятих в експлуатацію, включених до переліку об’єктів житлового будівництва, що введені в експлуатацію, на добудову (будівництво) яких або придбання житла в яких можуть спрямовуватися кошти в рамках реалізації програми здешевлення вартості іпотечних кредитів, та стосовно яких обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями надано подання відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2012 року № 343, затвердженого міжвідомчою комісією, утвореною відповідно до Порядку забезпечення громадян доступним житлом, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2009 року № 140;

або квартири у багатоквартирних житлових будинках, індивідуальні житлові будинки та садиби, які продаються на вторинному ринку, за умови, що такі індивідуальні та багатоквартирні житлові будинки збудовано не більше ніж 20 чи реконструйовано не більше ніж 15 років тому, а також об’єкти, які реалізовуються замовником та мають 100% ступінь будівельної готовності.

Для отримання більш детальної інформації звертайтесь до Херсонського регіонального управління Фонду, що знаходиться за адресою: пр.200-річчя Херсона, буд.38, к.6, м. Херсон, 73039, тел. (0552) 41 31 85, (0552) 41 31 86 (електронна адреса - khn.21@molod-kredit.gov.ua, веб-сторінка - http://www.khn.molod-kredit.gov.ua/).